Enflasyonda hedef kalıcı tek hane

Aslıhan Altay Karataş / ANKARA – Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Genel Kurulu’nda 12. Kalkınma Planı’nın görüşmelerinde milletvekillerine sunum yaptı. Yılmaz özetle şunları söyledi:

EN BÜYÜK 10 EKONOMİDEN BİRİ: Kalkınma planı, önümüzdeki 30 yıllık bir perspektifle, 2053 vizyonuna ulaşmayı sağlayacak şekilde hazırlanmıştır. 30 yıllık perspektif içinde üst gelir grubu ülkeler liginde bir ülke olarak dünyanın 10 büyük ekonomisi ve satın alma gücü paritesine göre ilk 5 ekonomisi arasında yer almayı hedefliyoruz. İnsani gelişme endekslerinde ilk 20 ülke arasına girmeyi, işsizlik oranını 2053 perspektifinde yüzde 5’lerin altına düşürmeyi hedefliyoruz. Bu yıl sonu itibarıyla IMF tahminlerine göre Türkiye 17. büyük ekonomi olarak hesaplanıyor. 2023 yılı sonu itibarıyla millî gelirimizin ilk defa 1 trilyon doları aşmasını, hatta 1,1 trilyona yakın seviyelerde gerçekleşmesini bekliyoruz. Plan dönemi sonunda ise millî gelir büyüklüğümüzün 1,6 trilyon dolara ulaşacağını düşünüyoruz.

13 BİN 800 DOLAR EŞİĞİ AŞILACAK: Plan döneminde ülkemizin yıllık ortalama yüzde 5 oranında büyümesi ve 2028 yılı sonu itibarıyla fert başına gelirin 17 bin 554 dolara ulaşması hedeflenmektedir. Bu yıl sonu itibarıyla ise 12 bin dolar hedefini aşmayı öngörüyoruz. Orta vadeli programımızda üç yıllık bir perspektifte ise 15 bin dolara yakın bir kişi başına gelir hedefimiz var. Dünya Bankasının hesaplamalarına göre 13 bin 800 civarında kişi başına geliri aştığınız zaman yüksek gelirli ülkeler ligine terfi etmiş oluyorsunuz. Türkiye, bu dönemde, 13 bin 800 dolar kişi başına nominal gelir sınırını aşarak yüksek gelirli ülkeler ligi içinde alt seviyelerden de olsa yerini alacaktır.

TEK HANELİ ENFLASYON: Cari işlemler açığını ülkemizin kalkınma süreci önünde yapısal sorun olmaktan çıkarmak istiyoruz. Plan dönemi sonunda ihracatın 375 milyar dolar, turizm gelirlerinin 100 milyar dolar seviyelerine yükselmesi sonucunda cari işlemler açığının sıfıra yakın bir düzeyde gerçekleşmesini öngörmekteyiz. Bütüncül bir perspektifle para ve maliye politikalarını etkili bir şekilde kullanarak enflasyonla mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Makroekonomik istikrarın güçlendirilmesine yönelik öncelikli hedefimiz enflasyonu orta vadede kalıcı şekilde tek haneli rakamlara düşürmek ve fiyat istikrarımızı pekiştirmektir. Memur, işçi ve emekli vatandaşlarımızı enflasyonun olumsuz etkilerinden korumak ve refah seviyelerini arttırmak da önceliğimiz olmaya devam edecektir.

5 MİLYON İSTİHDAM: Plan dönemi boyunca 5 milyon ilave istihdam oluşturarak işsizlik oranını yüzde 7,5 seviyesine düşürmeyi hedeflemekteyiz. Gayrisafi yurt içi hasılaya oranla 2023 yılında yüzde 6,4 olarak tahmin ettiğimiz kamu kesimi borçlanma ihtiyacının plan dönemi sonunda yüzde 1,8’e; yüzde 6,4 olarak tahmin ettiğimiz merkezî yönetim bütçe açığı oranının ise yüzde 2’ye düşeceği öngörülmektedir. Bu yıl ve gelecek yıl deprem harcamalarımız çok ağırlıklı. Dolayısıyla 2023 ve 2024’te geçici olarak kamu açıklarının, bütçe açıklarının millî gelire oranında bir yükselme söz konusu ama bu geçici bir yükselme.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir